Aminopyrine teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Beyaz veya renksiz ve kokusuz bir billur olup, ağrı dindiricidir (C13H17N30).