Anklyloglossia teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Dil tutukluğu, frenum lingaue (dil gemciği)'nin doğuştan kısalığı; 2. Frenulum'un kısalığı dolayısıyle dilin oynamaması hali.