Ankylo teriminin tıbbi anlamı; pref. 1. Çarpık, eğri; 2. Yapışma, yapışıklık.