Ankyloblepharon teriminin tıbbi anlamı; n. Gözkapaklarının kirpikler hizasında birbirine yapışması, gökapağı yapışması.