Ankle teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Topuk, ökçe; 2. Ayak bileği, aşık çıkıntısı, tarsus.