Anklylodactylia teriminin tıbbi anlamı; n. Parmak yapışımı.