Antimitotic teriminin tıbbi anlamı; n. Hücrenin mitoz yoluyla bölünüp çoğalmasına engel olan madde.