Antimetropia teriminin tıbbi anlamı; n. İki gözde refraksiyon yeteneğinin birbirine karşıt olması (bir gözün hipermetrop, diğerinin miyop olması), antimetropi.