Antimonial Wine teriminin tıbbi anlamı; Antimon şarabı, vinum antimonii (antimon ve potasyum tartrat taşıyan şara).