Antimonial teriminin tıbbi anlamı; a. & n. 1. Antimonlu; 2. Antimon bileşiklerinden birini taşıyan ilaç;