Antimony teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Sb sembolü ile bilinen, atom no: 51 ve atom ağırlığı: 121 olan kimyasal element, antimuan.