Hemiplegia teriminin tıbbi anlamı; n. Yarım felç, hemipleji.