Hemisection teriminin tıbbi anlamı; n. İkiye bölme.