Hemiparaplegia teriminin tıbbi anlamı; n. Vücudun tek tarafının alt yarısının felci.