Heminephrectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Böbreğin kısmen ameliyatla çıkarılması.