Hemilaryngectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Larenksin kısmen ameliyatla çıkarılması.