Hemospasia teriminin tıbbi anlamı; n. Kanın çekilmesi.