Hemospastic teriminin tıbbi anlamı; a. Kan çekme (hemospazi) ile ilgili.