Hemostasis teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Kanamayı dindirme, kanamanın durdurulması; 2. Kan toplanması, hemostasia.