Hemosite teriminin tıbbi anlamı; n. Kan parazitleri, hemozit.