Hepatophyma teriminin tıbbi anlamı; n. Karaciğer'de gelişen apse, karaciğer apsesi.