Hepatopancreatic Duct teriminin tıbbi anlamı; Koledok kanalı ile pankreatik kanalın birleşmesinden doğan büyük safra yolu;