Hepatopathy teriminin tıbbi anlamı; n. Karaciğer hastalığı.