Hepatophlebitis teriminin tıbbi anlamı; n. Karaciğer venlerinin ilthiabı.