Hepatonephromegaly teriminin tıbbi anlamı; n. Hem karaciğerhem böbreğin büyümesi.