Heteromorphic teriminin tıbbi anlamı; a. See: Heteromorphous.