Heteronomous teriminin tıbbi anlamı; a. Normalden farklı, normalden farklı gelişen.