Heteromorphous teriminin tıbbi anlamı; a. Anormal şekil veya bünyeli.