Heterometropia teriminin tıbbi anlamı; n. İki gözün ışığı kırma gücünün birbirinden farklı oluşu.