Heterometaplasia teriminin tıbbi anlamı; n. Geliştiği kısmın normal yapısından farklı doku oluşması hali.