Homalocephalus teriminin tıbbi anlamı; n. Basık kafalı kişi.