Holzknecht's Space teriminin tıbbi anlamı; Röntgende birinci yan durumda kalp ile omurga arasındaki aralık;