Homalocephalous teriminin tıbbi anlamı; a. basık kafaya sahip, basık kafalı.