Holotonia teriminin tıbbi anlamı; n. bütün vücudun kasıl spazmı, holotoni.