Homozygosity teriminin tıbbi anlamı; n. Muayyen bir karakter bakımındaneş aleller ihtiva etme hali, homozigotluk.