Homotransplant teriminin tıbbi anlamı; n. Aynı türün benzeri olmayan bireyleri arasında yapılan doku ve organ nakli.