Homozygous teriminin tıbbi anlamı; a. Kromozom aynı yerde benzer genler taşıyan.