Homozygote teriminin tıbbi anlamı; a. Homozigotluk arzeden, homozigot.