Hoof-Bound teriminin tıbbi anlamı; a. & a. Tırnağı sıkışmış, sakat tırnaklı.