Physical Diagnosis teriminin tıbbi anlamı; Fiziksel muayene ile teşhis koyma;