Physiatrist teriminin tıbbi anlamı; n. Fizyatri uzmanı.