Physical Therapy teriminin tıbbi anlamı; Fizik tedavisi;