Physical Education teriminin tıbbi anlamı; Beden eğitimi.