Physical Sciences teriminin tıbbi anlamı; Tabii ilimler, tabiat.