Absence teriminin tıbbi anlamı;

n. 1. Yokluk; 2. Noksan, eksiklik; 3. Şuur kaybı. absans.

Absence - Yokluk

1. Uzakta olma durumu.
2. Birinin uzakta olduğu zaman.
3. Eksikliği; istiyorum: liderliğin yokluğu.
4. Eksik görüş durumu; dikkatsizlik: zihin yokluğu.