Absent Breath teriminin tıbbi anlamı; sounds, Solunum seslerinin alınmaması;