Abs. Feb. teriminin tıbbi anlamı; Ateşsiz (hummasız) devreyi (periodu) ifade eden absente febre deyiminin kısaltılmış şekli.