Abscess teriminin tıbbi anlamı;

n. Çıban, cerahat kesesi, irin şişi, dokuların zararına meydana gelen ve arızî oyuklarda toplanan irin kütlesi, cerahat, apse.

Apse

Tanım Bir apse, vücudun herhangi bir yerinde, irin adı verilen, sıvılaştırılmış kapalı bir doku topluluğudur. Vücudun yabancı maddelere karşı savunma tepkisi sonucudur.

Açıklama Septik ve steril olmak üzere iki tip apse vardır. Çoğu apse septiktir, bu da enfeksiyonun sonucu oldukları anlamına gelir. Septik apseler vücudun herhangi bir yerinde olabilir. Sadece bir mikrop ve vücudun bağışıklık tepkisi gereklidir. İstilacı mikroplara cevaben, beyaz kan hücreleri enfekte olmuş bölgede toplanır ve mikropa sindirerek saldıran enzimler adı verilen kimyasallar üretmeye başlar. Bu enzimler asit gibi davranır, mikropları öldürür ve bunları dolaşım tarafından toplanıp vücuttan elimine edilebilecek küçük parçalara böler. Ne yazık ki, bu kimyasallar ayrıca vücut dokularını da sindirir. Çoğu durumda, mikrop benzer kimyasallar üretir. Sonuç, sindirilmiş mikropları, sindirilmiş dokuları, beyaz kan hücrelerini ve enzimleri içeren kalın, sarı bir sıvıdır.
Bir apse, iltihap adı verilen bir işlemle başlayan doku enfeksiyonunun son aşamasıdır. Başlangıçta, istilacı üreme vücudun bağışıklık sistemini aktive ettiğinden, birkaç olay meydana gelir:

Nedenleri ve belirtileri
Birçok farklı ajan apseye neden olur. En yaygın olanı, neredeyse her zaman cilt altındaki apselerin nedeni olan Staphylococcus aureus gibi irin oluşturan (piyojenik) bakterilerdir. Kalın bağırsağın yanında, özellikle de anüs etrafındaki apseler, kalın bağırsakta bulunan sayısız bakteriden herhangi birinden kaynaklanabilir. Beyin apseleri ve karaciğer apseleri dolaşım boyunca oraya gidebilecek herhangi bir organizmadan kaynaklanabilir. Bakteriler, amipler ve bazı mantarlar bu şekilde seyahat edebilir. Vücudun diğer bölümlerindeki apselere normalde yakındaki yapılarda yaşayan veya onları etkileyen organizmalar neden olur. Spesifik apselerin bazı yaygın nedenleri:

  • normal flora ile cilt apseleri
  • ağız florası ile diş ve boğaz apseleri
  • normal hava yolu florası, pnömoni mikropları veya tüberküloz ile akciğer apseleri
  • normal bağırsak florası ile karın ve anal apse