Abscission teriminin tıbbi anlamı;

n. 1. Kesme (bir organ veya marazi oluşumu); 2. Kesilme, absisyon.

Abscission
1. Kesme hareketi.
2. Botanik Abscission zone oluşumunu takiben yaprak, çiçek veya meyvelerin dökülmesi.