Abscessed Gland teriminin tıbbi anlamı; Apseli bez.